# 1 Připravujeme

1 | Míčové hry | Připravujeme

volných míst: 2
Zarezervovat
Vice lokalit v Praze a okolí
září 2024
Martin Forejt | David Burket
60 minut
Celkem 15 míst

Zkušební hodina září 2024
Oficiální zahájení lekcí :
září 2024
Úterý : 15:15 -16:15
Počet lekcí 2.pololetí : YX | předcházející 1. pololetí :YX
Uzavírání objednávek do : říjen 2024

Bližší informace ohledně kroužků míčových her budou koncem srpna 2024 k dispozici.

Kroužek je určen pro děti od 6+
Kroužek vhodný pro všechny děti (holky i kluky)

Co se na kroužku naučíš?

Základy pohybových a míčových her.
Široké spektrum míčových sportů od fotbalu, basketbalu, florbalu, vybíjené a jiných sportů
Dovednosti v rámci sportu, týmová spolupráce
Sportovní zápasy mezi účastníky v různých sportech a dovednostech
Pohybové dovednosti
Kroužek pro děti je nastaven na formu zábavy než výkonnostního tréninku
Více zde

Co si vzít s sebou ?

Sportovní oblečení, tenisky s bílou podrážkou, pití

Kroužek se koná

1× týdně v úterý od září do leden 2025 v následující termíny.

září 2024
říjen 2024:
listopad 2024 :
prosinec 2024 :
červen 2024 :

Kroužek se nekoná

Prosinec | Vánoce 2024

V případě nemoci trenéra

Účastníci jsou co nejdříve o této skutečnosti informováni na registrovaný email nebo SMS zákonných zástupců.
Hodina je nahrazena anebo řízena druhým trenérem na lekci

Mapa | sportovního zařízení


Hodnocení účastníků z předcházejících pololetí kroužku

Objednávka : Pokud máte zájem o zařazení účastníka do tohoto kroužku, vygenerujte objednávku viz nahoře nejpozději do říjen 2024.
Požádáme vás, aby objednávka byla zaplacena bankovním převodem před začátkem kroužku. V tomto případě do říjen. Děkujeme

Více doplňkových informací

Kód produktu: # 1 Připravujeme