Kroužek sebeobrany pro děti

Úvod

Moderní sebeobrana představuje klíčový prvek osobního rozvoje a bezpečnosti každého jednotlivce. Nicméně je ještě důležitější, aby děti osvojily základní principy sebeobrany již v mládí. SportCon – kroužek sebeobrany pro děti vznikl s cílem poskytnout dětem prostor pro získání dovedností a znalostí, které nejen posílí jejich fyzickou kondici, ale také je naučí efektivně reagovat v případě nebezpečí.

I. Proč právě SportCon kroužek sebeobrany ?

SportCon – kurz  sebeobrany pro děti byl založen  s vizí poskytnout dětem bezpečné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti v oblasti sebeobrany. Sportovní kroužek čerpá ze široké historie bojových umění, moderních technik sebeobrany a pedagogických přístupů k výuce dětí. Naším cílem je, aby každé dítě opustilo kroužek se vědomím vlastní síly, schopností bránit se a zodpovědností za vlastní bezpečnost. SportCon si klade za cíl vytvářet pozitivní a podporující prostředí, ve kterém se děti mohou učit a růst fyzicky i emocionálně.

II. Struktura kroužku

1. Výběr trenérů

SportCon spolupracuje pouze s kvalifikovanými trenéry, kteří mají zkušenosti v oblasti bojových umění a pedagogiky pro děti. Trenéři  jsou pečlivě vybíráni nejen podle svých dovedností v sebeobraně, ale také podle schopnosti komunikovat s dětmi a vytvářet přátelské prostředí.

2. Věkové skupiny účas

Kroužek je rozdělen do věkových skupin, aby bylo zajištěno, že výuka je přizpůsobena specifickým potřebám a schopnostem dětí. Každá skupina pracuje s vhodnými technikami a cvičeními, které jsou přizpůsobeny věku a úrovni dovedností účastníků.

3. Obsah výuky

Výuka zahrnuje kombinaci fyzických cvičení, technik sebeobrany, her a diskusí o bezpečnosti. Děti se učí rozvíjet pozornost, reakční schopnosti a základní dovednosti potřebné k úspěšnému odvrácení potenciálního nebezpečí. Na kroužku sebeobrany se budeš učit základy z jiných bojových umění jako je karate, krav maga nebo Taekwoendo.

III. Klíčová témata a dovednosti

1. Fyzická Kondice a flexibilita

Děti jsou učeny základním cvičením na zlepšení fyzické kondice a flexibility. Pravidelný pohyb a rozvoj síly jsou klíčovými faktory pro celkové zdraví a schopnost efektivně reagovat v různých situacích.

2. Techniky sebeobrany

Kroužek se zaměřuje na jednoduché a efektivní techniky sebeobrany, přizpůsobené dětské fyzice a síle. Děti se učí, jak se bránit proti verbálním i fyzickým hrozbám a jak se vyhnout potenciálně nebezpečným situacím.

3. Vývoj sebevědomí a sebekontroly

Kromě fyzických dovedností klade kroužek důraz na rozvoj emocionálního sebevědomí a sebekontroly. Děti se učí, jak správně rozpoznat a reagovat na své emoce a jak efektivně komunikovat ve stresových situacích.

4. Bezpečnostní vzdělávání

Kroužek zahrnuje také prvek bezpečnostního vzdělávání, kde jsou děti seznámeny s nebezpečím a riziky v okolí. Diskuse o bezpečnosti na internetu, v dopravě a v každodenním životě jsou nedílnou součástí výuky.

IV. Výsledky a Ocenění

1. Individuální rozvoj

Děti, které se účastní SportCon kroužku Sebeobrany, zažívají nejen fyzický, ale i emocionální rozvoj. Zlepšení sebevědomí, sebekontroly a fyzické kondice mají pozitivní vliv na celkový životní prospěch.

2. Ocenění Úspěchů

Kroužek pořádá akce a soutěže, které slouží nejen k motivaci, ale také k odměňování úspěchů a pokroků jednotlivých dětí. Certifikáty jsou udělovány za dosažení konkrétních cílů a úrovní dovedností.

Aktuálně kroužky sebeobrany jsou plánovány pro rok 2024. Bližší informace budeme zveřejňovat na našich stránkách sportcon.cz

A pro doplnění, jaké jsou nejpopulárnější bojové sporty?
Zde je krátký přehled :

Karate: Pochází z Japonska a je známé svými precizními pohyby a různými styly, jako Shotokan, Shito-ryu, Wado-ryu a další.

Taekwondo: Pojednává o korejské bojové dovednosti, které zdůrazňují rychlé nožní techniky a silné kopance.

Kung Fu/Wushu: Čínský soubor tradičních bojových umění, který zahrnuje různé styly, jako Shaolin Kung Fu, Tai Chi a mnoho dalších.

Judo: Japonský bojový sport, který se specializuje na házení a chvaty.

Brazilské jiu-jitsu (BJJ): Zaměřuje se na zemi a boj na zemi, s důrazem na chvaty a submise.

Muay Thai: Thajský box, který kombinuje údery, lokty, kolena a kopance.

Kickbox: Kombinuje techniky boxu a nožních úderů.

Krav Maga: Izraelský systém sebeobrany, který zdůrazňuje efektivitu a rychlost.

Box: Klasický západní bojový sport, který se zaměřuje na údery pěstmi.

MMA (Mixed Martial Arts): Kombinace různých bojových stylů, včetně zápasu, boxu, brazilského jiu-jitsu a dalších.
Kroužky v případě vypsání můžeme nalézt zde.

Přejít zpět