Kroužek míčové hry pro děti


Pohybové hry, mezi které patří i hry s míčem, jsou pro vývoj dětí podstatné.

Děti se potřebují hýbat, rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci, postřeh a to vše kroužek míčové hry umožňují.

Míčové hry pro děti navíc přinášejí sociální interakci, upevňování vztahů, učí děti vychutnávat si vítězství, ale také se smířit s prohrou.
A pro nás rodiče i způsob jak dostat děti od počítačů, telefonů a televizí.

Kroužky pro děti  nejsou věkově omezené, nicméně naše lekce jsou zaměřené na děti od 6 let a výše

V rámci našich sportovní kroužků jsou některé naše kroužky zaměřené na míčové hry. Existuje velká spousta známých a neznámých sportů. Pokud vás zajímají a chcete  znát pravidla nebo historii, podívejte se sem. Během obou pololetí školního roku vyzkoušíme především ty známé sporty jako jako je především fotbal, volejbal, basketbal, i třeba rugby. Chceme dát dětem vyzkoušet si sporty, naučit se jednotlivé dovednosti a také rozpoznat, který sport bude do budoucna tím cílovým.
Trenéři budou střídat anebo prolínat několik sportů a protože budeme mít u sebe míče budeme zkoušet jednotlivé dovednosti.
Zde jsou příklady další dílčích dovedností jak využít kroužek míčových her.

Jak je nastíněno, kroužek míčových her není nastaven tak, abychom tlačili děti na výkonnost. Právě naopak děti si užijí radost z pohybu, sportovní s ostatními účastníky. Kroužky jsou nastaveny prostě „na pohodu“.

Míčové hry | hry  na trénink přesnosti

Velmi jednoduchá hra, kterou můžete hrát i doma, když venku prší nebo je dítě nemocné. Bude vám stačit kbelík nebo košík a lehký míček. Tím s z určité vzdálenosti trefujte do košíku či kbelíku. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.

Míčová hra reflexu a ohebnosti

Pro tuto hru je vhodný středně velký lehký míč. Hráči si mezi sebou házejí míč a kdo nechytí, klekne si na koleno. Pokud opět nechytí, klekne i na druhé. Pak se opře o jeden loket, o druhý, dokud zcela neleží na zemi.

Dobrá rada: Hrajte venku, nebo doma dejte z dosahu všechno křehké.

Míčová hra na trénink rovnováhy a trpělivosti

Na chodník nakreslete pás, „hada“, po kterém se budou hráči pohybovat. Jejich úkolem je kopat míč po vyznačené trase tak, aby neopustil její hranice. Vyhrává ten, kdo projde trasu za co nejkratší dobu.

Míčové variace

Tuto hru si dobře zahraje více hráčů. Ti se postaví do kruhu, mimo něj zůstane jeden hráč. Hráči v kruhu si podávají velký míč z ruky do ruky, přičemž mohou měnit směr, ale nikoho nesmí vynechat. Hráč venku se snaží míč chytit. Když se mu to podaří, ven jde ten, u koho hráč míč dostihl.

Míč na trénink obratnosti

Vybíjená patří ke školním časům tak jako knihy a kamarádi. Zahrát si ji můžete i tři. Ale pokud jste jen dva, zahrajete se také: jeden hráč běží a druhý se ho snaží zasáhnout míčem.

Pokud chcete dopřát svému malému sportovci možnost vyzkoušení různých sportů, prozkoumejte naše kroužky.

V roce 2023 a 2024  máme otevřený kroužek „Míčové hry“ na Praha 8.
Zde zjistíte více 

Připoj se k nám a užij si lekce

Fotbalu, florbalu, basketbalu, vybíjené a jiných sportů.
To vše a ještě více může zažít na SportCon míčových hrách.

Připojte se i v roce 2024 k nám na Praha 8
Seznamte se s trenéry na kroužku (profily zde)

SportCon

Přejít zpět