Příspěvek na sport od zdravotních pojišťoven

Příspěvky od zaměstnavatele:

Mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům různé firemní benefity, a mezi nimi může být i příspěvek na kroužky a tábory pro jejich děti. Tento příspěvek může být poskytován formou nepeněžité pomoci. Zaměstnavatel neposkytuje finanční částku přímo na účet, ale proplácí náklady na tábor na základě zálohové faktury, kterou zaměstnanec předloží. Výše a podmínky těchto příspěvků závisí na konkrétním zaměstnavateli, a proto je doporučeno informovat se na personálním oddělení o možnosti získání takového příspěvku.

Příspěvky od zdravotních pojišťoven:

Například tyto pojišťovny:

Česká průmyslová zdravotní pojištovna (500 Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna (1000 Kč)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (1500 Kč)
Oborová zdravotní pojišťovna (1000 Kč)
Revírní bratrská pokladna (1000 Kč)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (700 Kč)

Příspěvek ze sociálních dávek:

Pokud patříte k sociálně a finančně slabším rodinám, můžete za určitých podmínek získat příspěvek na kroužky a tábory prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Zašlete žádost na příslušný Úřad práce, kde bude rozhodnuto o jeho schválení. Tento příspěvek může pokrýt veškeré náklady na tábor, avšak jeho schválení je plně v kompetenci úředníků.

Celkově lze tedy získat různé formy příspěvků na kroužek, nebo tábor, ať už od zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven nebo prostřednictvím sociálních dávek, což může rodinám pomoci zajistit svým dětem aktivně strávený čas.

Přejít zpět