# 2 Připravujeme

2 | Karate | Připravujeme

volných míst: 2
Zarezervovat
Zaměření Praha 10,11,15
září 2024
Brožíček Antonín
2 lekce po 60 min.
Celkem 15 míst

Zkušební hodina září 2024
Oficiální zahájení lekcí :
září 2024
Den a čas : budeme informovat | 2 hodiny týdně pro kroužek
Počet lekcí 2.pololetí : YX | předcházející 1. pololetí :YX
Uzavírání objednávek do : říjen 2024

Bližší informace ohledně kroužků karate budou koncem srpna 2024 k dispozici.

Kroužek je určen pro děti od 8+
Kroužek vhodný pro všechny děti (holky i kluky)

Co se na kroužku naučíš?

Základy bojových umění
Pokročilé techniky karate
Sebeobrana
Kroužek pro děti je nastaven na formu výkonnostního tréninku
Více zde

Co si vzít s sebou ?

Sportovní oblečení, tenisky s bílou podrážkou, pití

Kroužek se koná

2× týdně od září do leden 2025 v následující termíny.

září 2024
říjen 2024:
listopad 2024 :
prosinec 2024 :
červen 2024 :

Kroužek se nekoná

Prosinec | Vánoce 2025

V případě nemoci trenéra

Účastníci jsou co nejdříve o této skutečnosti informováni na registrovaný email nebo SMS zákonných zástupců.
Hodina je nahrazena anebo řízena druhým trenérem na lekci

Mapa | sportovního zařízení


Hodnocení účastníků z předcházejících pololetí kroužku

Objednávka : Pokud máte zájem o zařazení účastníka do tohoto kroužku, vygenerujte objednávku viz nahoře nejpozději do říjen 2024.
Požádáme vás, aby objednávka byla zaplacena bankovním převodem před začátkem kroužku. V tomto případě do říjen. Děkujeme

Více doplňkových informací

Kód produktu: # 2 Připravujeme