Praxe studentů FTVS

Praxe a kredity na FTVS UK

Sportovní praxe je nedílnou součástí studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK).

Studenti ji absolvují v rámci povinných i dobrovolných předmětů a za její splnění získávají kredity. Tyto kredity jsou nezbytné pro splnění studijních požadavků a získání diplomu.

Povinná praxe:

Sportovní povinná praxe studentů FTVS UK  je součástí studijního plánu a studenti ji musí absolvovat, aby získali kredity a mohli dále studovat. Počet kreditů za povinnou praxi se liší v závislosti na konkrétním studijním programu a předmětu. Například v bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport studenti získají 4 kredity za praxi v předmětu Tělesná výchova a sport I a 2 kredity za praxi v předmětu Plavání.

Dobrovolná praxe:

Praxe není povinná, ale studenti ji mohou absolvovat, aby získali další zkušenosti a znalosti. Sportovní  praxe jim může pomoci s nalezením práce po ukončení studia, ale také zajímavý přivýdělek během studia. I SportCon odměňuje trenéry za dobře odvedenou práci. Kroužky pro děti může být ideální praxe pro začínající trenéry.

Kde studenti absolvují praxi:

Studenti FTVS UK absolvují praxi v různých institucích, jako jsou:

 • Sportovní kluby: Studenti mohou pracovat s trenéry, pomáhat s organizací sportovních akcí a trénovat mládež.

Tuto možnost můžete využít právě u společnosti SportPlanet | SportCon, kde budete mít příležitost pracovat s dětmi od 6 + let. více informací zde.

 • Školy: Studenti mohou učit tělesnou výchovu na základních a středních školách.
 • Další instituce: Studenti mohou absolvovat praxi i v dalších institucích, které se zabývají sportem a tělesnou výchovou, jako jsou například sportovní svazy, fitness centra, rehabilitační centra a sportovní marketingové agentury.
Výhody praxe:

Praxe studentům FTVS UK přináší mnoho výhod, jako například:

 • Získání praktických zkušeností: Studenti si v praxi vyzkouší své teoretické znalosti a dovednosti a získají cenné zkušenosti pro budoucí profesní kariéru.
 • Rozšíření sítě kontaktů: Studenti se v praxi seznámí s lidmi z oboru a rozšíří si síť kontaktů, která jim může pomoci s nalezením práce po ukončení studia.
 • Zlepšení profesních dovedností: Studenti si v praxi zlepší své profesní dovednosti, jako jsou komunikace, týmová práce a leadership.
Kredity za praxi:

Za splnění praxe studenti FTVS UK získávají kredity. Počet kreditů se liší v závislosti na konkrétním studijním programu a předmětu. Studenti si kredity za praxi mohou započítat do svého studijního průměru.

Tipy pro absolventy:
 • Hledejte praxi včas: S hledáním praxe začněte co nejdříve, abyste měli dostatek času najít si vhodné místo. Ideálně je již koncem srpna nebo začátkem září.
 • Připravte si životopis a motivační dopis: Životopis a motivační dopis by měly být přizpůsobené konkrétní praxi, o kterou se ucházíte.

U SportCon je primárně důležité si vyplnit formulář a poté pokud vaše dovednosti jsou adekvátní k možnosti účastnit se našich kroužků pro děti.

 • Buďte aktivní: Nečekejte, až vám praxe sama spadne do klína. Buďte aktivní a sami se nabídněte do práce.
 • Využijte kontakty: Zeptejte se svých profesorů, spolužáků a přátel, zda nevědí o nějaké volné praxi.
 • Mimojiné naše organizace vyvěsila plakáty na vysoké škole, ale pokud jste již na našich stránkách, tak jste udělali významný krok.
 • Nebojte se zeptat:  pokud přes posláním dotazníku potřebujete znát některé informace napište nám na hr@sportcon.cz anebo vyčkejte na pohovor po Skype.

Praxe je důležitou součástí studia na FTVS UK a může studentům přinést mnoho benefitů. Absolventi FTVS UK, kteří si během studia odbyli praxi, jsou na trhu práce více konkurenceschopní a mají větší šanci na nalezení uplatnění v oboru.

Staň se součástí našeho týmu.

Další informace:

Informace ohledně kreditů a povinností na FTVS mohou v průběhu času měnit.

Možnosti registrace u SportCon zde.

SportCon