Kroužek plavání

 Pořádáme mimoškolní kroužky plavání pro děti, které jsou určené pro děti školkového věku od 5-ti let a dětem mladšího školního věku. 

Chcete své dítě naučit základy plavání a hlavně připravit na nenadálé situace ve vodě? Chcete mít jistotu, že se dětem nic nestane?

Jeden instruktor (trenér) vede vždy jen jednu skupinu (max. 6 dětí) z důvodu individuálního přístupu a navázání přátelského kontaktu s trenérem.

Co můžete očekávat?

U začátečníků k výuce vždy přistujeme individuálně. Děti učíme, že se vody nemusí bát a tím se snažíme prohloubit jejich důvěru k plavání. Lekce jsou vedeny formou her a zábavy, zkušenými lektory, kteří děti učí základy pohybu ve vodě a osvojení základní plavecké techniky.  Zároveň je připraví na nečekané situace jak se zachovat, když spadnou do bazénu například v oblečení a jiné další situace.

Kroužek plavání jednoznačně přispěje k větší připravenosti dětí řešit nepříznivé situace.  Kurzy budou skvělou přípravou na školní plavání v pozdějších ročnících základní školy.
Předškoláci se učí plavat hravou formou, která je motivuje a baví.

Cílem plaveckých kurzů je naučit dítě základním plaveckým dovednostem, jako jsou splývání na prsou i na zádech, dýchání do vody, potopení hlavy i celého těla, zachycení kraje bazénu, skoky do vody s okraje bazénu, nácvik nohou a rukou pro jednotlivé plavecké styly a nácvik celých plaveckých stylů. Na kroužcích se také dbá na individuální přístup, osvojení bezpečnostních pravidel, respekt a zábavu.

Tento kroužek plavání pro malé předškolní děti je tedy skvělou příležitostí pro jejich zdravý a harmonický vývoj pro jejich radost z pohybu a pro jejich seberealizaci. Pokud chcete svému dítěti dopřát plavání od útlého věku, můžete si vybrat z mnoha nabídek kurzů plavání pro děti v Praze nebo jiných místech Česka.

Kroužek plavání pro malé předškolní děti je tedy aktivita, kterou byste neměli podceňovat ani opomíjet. Lekce  pro děti jsou  investicí do jejich zdraví, vzdělání a štěstí. Plavání pro děti je dar, který jim zůstane na celý život.

Kroužek všestrannosti pro školáky

Úvod

Všestranný dětský kroužek pro školáky od 1. do 5. třídy je navržen s cílem podnítit přirozenou lásku k pohybu a sportu. Věříme, že děti by měly mít možnost objevovat různé formy pohybu a rozvíjet své dovednosti v různých oblastech. Tento kroužek poskytuje dětem příležitost zapojit se do různých aktivit, které podporují jejich všestrannost, týmovou spolupráci a pohybové schopnosti.¨

Rozvoj pohybových dovedností

Během kroužku děti budou mít možnost hrát různé hry, které kombinují zábavu s rozvojem fyzických dovedností. Tyto hry budou navrženy tak, aby posilovaly dětskou koordinaci, rovnováhu a rychlost. Děti se také naučí základní prvky různých sportů, což jim pomůže rozvíjet sílu, flexibilitu a vytrvalost.

Týmová spolupráce a komunikace

Důležitou součástí tohoto kroužku je také týmová spolupráce. Děti se budou učit pracovat společně jako tým a sdílet své dovednosti s ostatními. Budou se navzájem podporovat a povzbuzovat, což jim pomůže rozvíjet důvěru v sebe i ve své spoluhráče. Týmové aktivity také posilují komunikační schopnosti a sociální interakci dětí.

Objevování vlastních zájmů a talentů

Kromě toho, že se děti budou bavit a rozvíjet své pohybové schopnosti, budou mít také příležitost objevit své vlastní zájmy a talenty v různých sportovních aktivitách. Kroužek poskytne pestrou škálu možností, aby si děti mohly vyzkoušet různé sporty, jako je basketbal, fotbal, atletika a další. Tímto způsobem děti získají přehled o různých sportech a mohou si vybrat ten, který je nejvíce oslovuje a přirozeně je přitahuje.

Všestrannost a rozvoj

Je důležité si uvědomit, že v této věkové skupině by se neměla prosazovat brzká specializace v jednom konkrétním sportovním odvětví. Děti by měly mít možnost objevovat a vyzkoušet si různé pohybové aktivity, aby se mohly vyvíjet všestranně. Kroužek bude vytvořen tak, aby podporoval rozvíjení různých schopností a dovedností, aby děti získaly komplexní základy pro svůj budoucí sportovní rozvoj.

Zábavná forma výuky

Naši trenéři budou připravovat kroužky zábavnou formou. Zábava je totiž klíčovým faktorem při motivaci dětí ke každodennímu pohybu. Aktivity a cvičení budou navrženy tak, aby byly přitažlivé a zajímavé pro děti, a tím podporovaly jejich zájem o sportovní aktivity. Zábavné hry, soutěže a výzvy budou součástí každého setkání, aby děti měly radost z pohybu a sportování.

Podpora individuality a sebevědomí

Všestranný kroužek klade důraz na posilování důvěry ve vlastní schopnosti a podporu osobního růstu. Povzbudíme děti k objevování a rozvíjení svých silných stránek, zatímco budou mít také příležitost pracovat na svých slabších oblastech. To vše s cílem posílit jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Závěr

Věříme, že prostřednictvím tohoto všestranného kroužku děti objeví radost z pohybu a sportování a získají pevný základ pro svůj další sportovní rozvoj. Tento kroužek bude místem, kde se budou děti smát, učit se a růst jako jednotlivci i jako součást týmu.