SportCon kroužky pro děti

Sportovní kroužky pro děti v Praze

Hledáte pro své ratolesti sportovní kroužky pro děti v Praze, které jim přinesou radost, úsměv a zábavu?
SportCon kroužky nabízí široký výběr aktivit pro děti od 6 let, které jim pomohou rozvíjet jejich pohybové dovednosti, koordinaci a týmového ducha.

Proč je pohyb pro děti od 6 let tak důležitý?
 • Zdraví: Pravidelný pohyb je klíčový pro zdravý vývoj dětí. Posiluje jejich imunitní systém, srdce a svaly, a pomáhá jim udržovat zdravou váhu.
 • Psychika: Pohyb má pozitivní vliv na psychiku dětí. Pomáhá jim odbourávat stres, zlepšuje jejich náladu a koncentraci, a podporuje jejich sebevědomí.
 • Sociální dovednosti: Sport je skvělý způsob, jak se děti naučit spolupracovat s ostatními, navazovat přátelství a respektovat pravidla.

Většina našich kroužků je připravena pro děti od 6 let, jsou to především děti z 1. a vyšších ročníků základní školy.

SportCon kroužky:
 • Vybíjená: Klasická hra, která je zábavná a zároveň rozvíjí koordinaci, rychlost a strategické myšlení.
 • Fotbal: Nejoblíbenější sport na světě, který učí děti driblování, přihrávání a střelbě.
 • Basketbal: Dynamický sport, který rozvíjí výskok, koordinaci a spolupráci v týmu.
 • Florbal: Rychlý a atraktivní sport, který je skvělý pro zlepšení kondice a techniky hokejové hole.

Děti mají rády právě tyto typy sportů, které pro ně rádi organizujeme. Organizujeme míčové hry.

Kromě výše uvedených sportů nabízíme i další aktivity, jako je:
 • Atletika: Základní sportovní disciplína, která rozvíjí všestrannost a pohybové dovednosti.
 • Gymnastika: Pohybová aktivita, která rozvíjí sílu, obratnost a koordinaci.
 • Tanec: Zábavná forma pohybu, která rozvíjí rytmus, koordinaci a vyjadřování emocí.

Do dalších měsíců a let bychom rádi pro děti připravili kondiční a mentální trénink.

Všechny naše kroužky vedou zkušení a kvalifikovaní trenéři, kteří se snaží, aby si děti sport užily a zároveň se něco nového naučily. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v kroužku spokojeně a s radostí se vracelo na další lekce.

Naše kroužky jsou nastaveny tak, aby se děti bavily hrou, pohybem, vzájemné souhře, fair play. To je náš primární cíl.
Sportovní výkony (resp kroužky) budeme organizovat později, tak aby mohl účastník si vybrat z kroužků, které jej posunou případně na profesionální úroveň

Přihlaste své dítě do SportCon kroužků a dopřejte mu radost z pohybu a zábavu s kamarády!
Na kroužcích SportCon je prostě sranda. Když děti cvičí svědomitě dostanou od nás sladkou odměnu.

Více informací o našich kroužcích a možnostech přihlášení naleznete na webových stránkách https://sportcon.cz/.

Několik dalších důvodů, proč si vybrat SportCon kroužky:

 • Malé skupiny: Dbáme na to, aby v kroužcích bylo maximálně 15 dětí, aby se trenér mohl věnovat každému individuálně.
 • Vybavení: Používáme moderní sportovní vybavení, které je pro děti bezpečné a zábavné.
 • Příznivé ceny: Snažíme se, aby naše kroužky byly cenově dostupné pro všechny.

A pokud byste měli o kroužek zájem, přijdte si vyzkoušet SportCon kroužky na první lekci zdarma!

Věříme, že si vaše dítě naše kroužky zamiluje!

Vybíjená | Míčové hry

Americká vybíjená a další varianty sportu.

Asi máte spousty zkušeností z tělocviku anebo jiných sportovních aktivit, kdy jste měli možnost si zahrát vybíjenou.
A co takhle si klasickou vybíjenou upravit a zahrát si více akční a zábavnější verzi?
Zkuste to 🙂

Existuje několik variant pravidel americké vybíjené, které se liší v detailech. Zde je shrnutí základních nastavení hry:

Hřiště:

 • Hřiště je obvykle obdélníkové a rozdělené na dvě poloviny středovou čarou.
 • Velikost hřiště se může lišit v závislosti na počtu hráčů a věkové kategorii.
 • Na hřišti se nacházejí zóny pro vyřazené hráče.

Týmy:

 • Hrají dva týmy po 6 hráčích.
 • Hráči v týmu by měli mít podobnou úroveň zdatnosti.

Míč:

 • Používají se měkké míče, obvykle pěnové.
 • Počet míčů na hřišti se může lišit v závislosti na variantě hry.

Pravidla hry:

 • Cílem hry je vyřadit všechny soupeřovy hráče zásahem míčem.
 • Hráči se mohou pohybovat po hřišti a chytání míče je chytá před vyřazením.
 • Hráči můžou házet míč na soupeřovy hráče.
 • Vyřazený hráč se přesune do zóny pro vyřazené hráče.
 • Vyřazený hráč se může zpět do hry, pokud chytí míč hozený soupeřem.
 • Hra končí, když je jeden z týmů bez aktivních hráčů.

Varianty pravidel:

 • Existuje mnoho variant pravidel, které se liší v detailech.
 • Některé varianty zahrnují:
  • Počet míčů na hřišti
  • Možnost odpálit míč chycením
  • Pravidla pro vyřazování a návrat do hry
  • Délka hry

Tipy pro nastavení hry:

 • Vybírejte variantu pravidel, která je vhodná pro věk a úroveň zdatnosti hráčů.
 • Upravte velikost hřiště a počet míčů podle počtu hráčů.
 • Dbejte na bezpečnost a používejte ochranné brýle.
 • Nejdůležitější je zábava, proto si hru užijte!

Další varianty této aktivity

Existuje mnoho variant této hry, které se liší pravidly a způsobem hry. Zde je několik příkladů:

Klasická vybíjená:

 • Dva týmy se snaží vyřadit soupeřovy hráče házením míče.
 • Vyřazení hráči se stávají „šíškami“ a drží se za ruce v obou zónách.
 • Hráč se může vrátit do hry, pokud chytí míč hozený soupeřem.

Hra s míčem na zemi:

 • Míč se nesmí házet, ale kutálí se po zemi.
 • Hráči se můžou ohýbat a zvedat míč rukama.
 • Tato varianta je vhodná pro menší děti.

Vybíjená s brankami:

 • Na hřišti jsou umístěny branky.
 • Cílem hry je dát gól soupeřům hozením míče do branky.
 • Tato varianta je více dynamická a akční.

Alternativa s třemi míči:

 • Na hřišti jsou ve hře tři míče.
 • Hráči můžou chytit míč a hodit ho na soupeře.
 • Tato varianta je náročnější a vyžaduje strategické myšlení.

A vlastně varianta je nekonečně mnoho, záleží na vaší kreativitě.
Zahrajte vybíjenou během tělocviku anebo navštivte některé naše SportCon kroužky míčových her. Tam se dozvíš, naučíš a s ostatními kamarády zahraješ právě tuto hru.

Kroužek sebeobrany pro děti

Úvod

Moderní sebeobrana představuje klíčový prvek osobního rozvoje a bezpečnosti každého jednotlivce. Nicméně je ještě důležitější, aby děti osvojily základní principy sebeobrany již v mládí. SportCon – kroužek sebeobrany pro děti vznikl s cílem poskytnout dětem prostor pro získání dovedností a znalostí, které nejen posílí jejich fyzickou kondici, ale také je naučí efektivně reagovat v případě nebezpečí.

I. Proč právě SportCon kroužek sebeobrany ?

SportCon – kurz  sebeobrany pro děti byl založen  s vizí poskytnout dětem bezpečné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti v oblasti sebeobrany. Sportovní kroužek čerpá ze široké historie bojových umění, moderních technik sebeobrany a pedagogických přístupů k výuce dětí. Naším cílem je, aby každé dítě opustilo kroužek se vědomím vlastní síly, schopností bránit se a zodpovědností za vlastní bezpečnost. SportCon si klade za cíl vytvářet pozitivní a podporující prostředí, ve kterém se děti mohou učit a růst fyzicky i emocionálně.

II. Struktura kroužku

1. Výběr trenérů

SportCon spolupracuje pouze s kvalifikovanými trenéry, kteří mají zkušenosti v oblasti bojových umění a pedagogiky pro děti. Trenéři  jsou pečlivě vybíráni nejen podle svých dovedností v sebeobraně, ale také podle schopnosti komunikovat s dětmi a vytvářet přátelské prostředí.

2. Věkové skupiny účas

Kroužek je rozdělen do věkových skupin, aby bylo zajištěno, že výuka je přizpůsobena specifickým potřebám a schopnostem dětí. Každá skupina pracuje s vhodnými technikami a cvičeními, které jsou přizpůsobeny věku a úrovni dovedností účastníků.

3. Obsah výuky

Výuka zahrnuje kombinaci fyzických cvičení, technik sebeobrany, her a diskusí o bezpečnosti. Děti se učí rozvíjet pozornost, reakční schopnosti a základní dovednosti potřebné k úspěšnému odvrácení potenciálního nebezpečí. Na kroužku sebeobrany se budeš učit základy z jiných bojových umění jako je karate, krav maga nebo Taekwoendo.

III. Klíčová témata a dovednosti

1. Fyzická Kondice a flexibilita

Děti jsou učeny základním cvičením na zlepšení fyzické kondice a flexibility. Pravidelný pohyb a rozvoj síly jsou klíčovými faktory pro celkové zdraví a schopnost efektivně reagovat v různých situacích.

2. Techniky sebeobrany

Kroužek se zaměřuje na jednoduché a efektivní techniky sebeobrany, přizpůsobené dětské fyzice a síle. Děti se učí, jak se bránit proti verbálním i fyzickým hrozbám a jak se vyhnout potenciálně nebezpečným situacím.

3. Vývoj sebevědomí a sebekontroly

Kromě fyzických dovedností klade kroužek důraz na rozvoj emocionálního sebevědomí a sebekontroly. Děti se učí, jak správně rozpoznat a reagovat na své emoce a jak efektivně komunikovat ve stresových situacích.

4. Bezpečnostní vzdělávání

Kroužek zahrnuje také prvek bezpečnostního vzdělávání, kde jsou děti seznámeny s nebezpečím a riziky v okolí. Diskuse o bezpečnosti na internetu, v dopravě a v každodenním životě jsou nedílnou součástí výuky.

IV. Výsledky a Ocenění

1. Individuální rozvoj

Děti, které se účastní SportCon kroužku Sebeobrany, zažívají nejen fyzický, ale i emocionální rozvoj. Zlepšení sebevědomí, sebekontroly a fyzické kondice mají pozitivní vliv na celkový životní prospěch.

2. Ocenění Úspěchů

Kroužek pořádá akce a soutěže, které slouží nejen k motivaci, ale také k odměňování úspěchů a pokroků jednotlivých dětí. Certifikáty jsou udělovány za dosažení konkrétních cílů a úrovní dovedností.

Aktuálně kroužky sebeobrany jsou plánovány pro rok 2024. Bližší informace budeme zveřejňovat na našich stránkách sportcon.cz

A pro doplnění, jaké jsou nejpopulárnější bojové sporty?
Zde je krátký přehled :

Karate: Pochází z Japonska a je známé svými precizními pohyby a různými styly, jako Shotokan, Shito-ryu, Wado-ryu a další.

Taekwondo: Pojednává o korejské bojové dovednosti, které zdůrazňují rychlé nožní techniky a silné kopance.

Kung Fu/Wushu: Čínský soubor tradičních bojových umění, který zahrnuje různé styly, jako Shaolin Kung Fu, Tai Chi a mnoho dalších.

Judo: Japonský bojový sport, který se specializuje na házení a chvaty.

Brazilské jiu-jitsu (BJJ): Zaměřuje se na zemi a boj na zemi, s důrazem na chvaty a submise.

Muay Thai: Thajský box, který kombinuje údery, lokty, kolena a kopance.

Kickbox: Kombinuje techniky boxu a nožních úderů.

Krav Maga: Izraelský systém sebeobrany, který zdůrazňuje efektivitu a rychlost.

Box: Klasický západní bojový sport, který se zaměřuje na údery pěstmi.

MMA (Mixed Martial Arts): Kombinace různých bojových stylů, včetně zápasu, boxu, brazilského jiu-jitsu a dalších.
Kroužky v případě vypsání můžeme nalézt zde.

Příspěvek na sport od zdravotních pojišťoven

Příspěvky od zaměstnavatele:

Mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům různé firemní benefity, a mezi nimi může být i příspěvek na kroužky a tábory pro jejich děti. Tento příspěvek může být poskytován formou nepeněžité pomoci. Zaměstnavatel neposkytuje finanční částku přímo na účet, ale proplácí náklady na tábor na základě zálohové faktury, kterou zaměstnanec předloží. Výše a podmínky těchto příspěvků závisí na konkrétním zaměstnavateli, a proto je doporučeno informovat se na personálním oddělení o možnosti získání takového příspěvku.

Příspěvky od zdravotních pojišťoven:

Například tyto pojišťovny:

Česká průmyslová zdravotní pojištovna (500 Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna (1000 Kč)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (1500 Kč)
Oborová zdravotní pojišťovna (1000 Kč)
Revírní bratrská pokladna (1000 Kč)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (700 Kč)

Příspěvek ze sociálních dávek:

Pokud patříte k sociálně a finančně slabším rodinám, můžete za určitých podmínek získat příspěvek na kroužky a tábory prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Zašlete žádost na příslušný Úřad práce, kde bude rozhodnuto o jeho schválení. Tento příspěvek může pokrýt veškeré náklady na tábor, avšak jeho schválení je plně v kompetenci úředníků.

Celkově lze tedy získat různé formy příspěvků na kroužek, nebo tábor, ať už od zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven nebo prostřednictvím sociálních dávek, což může rodinám pomoci zajistit svým dětem aktivně strávený čas.

Jak je sportování dětí důležité

Sportování je pro děti velmi důležité, protože přispívá k jejich fyzickému, psychickému a sociálnímu rozvoji.

Pravidelné sportování dětí od mateřské školky může mít řadu pozitivních účinků, jako jsou:

Zlepšení zdraví a prevence obezity. Sportování podporuje růst a vývoj kostí, svalů, kloubů a pohybového aparátu. Pomáhá také udržovat optimální hmotnost a zabránit nadváze a obezitě, které jsou spojeny s rizikem chronických onemocnění, jako je cukrovka, kardiovaskulární choroby nebo rakovina. Sportování také posiluje imunitní systém a snižuje výskyt infekcí a alergií.

Rozvoj motorických dovedností a koordinace. Sportování umožňuje dětem rozvíjet základní motorické dovednosti, jako je chůze, běh, skákání, házení, chytání, kopání nebo plavání. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro každodenní život a pro další sportovní aktivity. Sportování také zlepšuje koordinaci pohybů, rovnováhu, reflexy a orientaci v prostoru.

Zvýšení sebevědomí a sebeúcty. Sportování dává dětem možnost poznat své schopnosti a limity, učit se zvládat úspěchy i neúspěchy, stanovovat si cíle a usilovat o jejich dosažení. Sportování také podporuje pocit hrdosti na sebe sama, sebeúcty a sebedůvěry.

Zlepšení kognitivních funkcí a školního výkonu. Sportování stimuluje mozkovou aktivitu a podporuje tvorbu nových nervových spojení. To má za následek zlepšení paměti, pozornosti, koncentrace, logického myšlení, kreativity a řešení problémů. Sportování také pomáhá redukovat stres a úzkost, které mohou negativně ovlivňovat učení a školní výkon.

Rozvoj sociálních dovedností a spolupráce. Sportování nabízí dětem příležitost navazovat nová přátelství, komunikovat s ostatními, respektovat pravidla a autority, spolupracovat s týmem, sdílet radost i smutek, pomáhat si navzájem a řešit konflikty. Sportování také učí děti toleranci, empatii, solidaritě a fair play.

Z těchto důvodů je pravidelné sportování dětí od mateřské školky velmi prospěšné pro jejich celkový rozvoj. Děti by měly sportovat minimálně 60 minut denně a vybírat si sporty podle svých zájmů, schopností a potřeb. Rodiče by měli podporovat děti v jejich sportovních aktivitách, zajistit jim bezpečné prostředí a vhodné vybavení, respektovat jejich tempo a individuálnost a být pro ně vzorem. Sport by měl být pro děti zábavou a radostí, nikoli povinností nebo tlakem.

Vyberte si některé kroužky u SportCon a připojte se k nám. Snažíme se naplňovat parametry dobře nastaveného kroužku, aby děti dosáhly na výhody pravidelného a kvalitního tréninku. Jsme tady pro vás.
SportCon

Kroužek míčové hry pro děti


Pohybové hry, mezi které patří i hry s míčem, jsou pro vývoj dětí podstatné.

Děti se potřebují hýbat, rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci, postřeh a to vše kroužek míčové hry umožňují.

Míčové hry pro děti navíc přinášejí sociální interakci, upevňování vztahů, učí děti vychutnávat si vítězství, ale také se smířit s prohrou.
A pro nás rodiče i způsob jak dostat děti od počítačů, telefonů a televizí.

Kroužky pro děti  nejsou věkově omezené, nicméně naše lekce jsou zaměřené na děti od 6 let a výše

V rámci našich sportovní kroužků jsou některé naše kroužky zaměřené na míčové hry. Existuje velká spousta známých a neznámých sportů. Pokud vás zajímají a chcete  znát pravidla nebo historii, podívejte se sem. Během obou pololetí školního roku vyzkoušíme především ty známé sporty jako jako je především fotbal, volejbal, basketbal, i třeba rugby. Chceme dát dětem vyzkoušet si sporty, naučit se jednotlivé dovednosti a také rozpoznat, který sport bude do budoucna tím cílovým.
Trenéři budou střídat anebo prolínat několik sportů a protože budeme mít u sebe míče budeme zkoušet jednotlivé dovednosti.
Zde jsou příklady další dílčích dovedností jak využít kroužek míčových her.

Jak je nastíněno, kroužek míčových her není nastaven tak, abychom tlačili děti na výkonnost. Právě naopak děti si užijí radost z pohybu, sportovní s ostatními účastníky. Kroužky jsou nastaveny prostě „na pohodu“.

Míčové hry | hry  na trénink přesnosti

Velmi jednoduchá hra, kterou můžete hrát i doma, když venku prší nebo je dítě nemocné. Bude vám stačit kbelík nebo košík a lehký míček. Tím s z určité vzdálenosti trefujte do košíku či kbelíku. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.

Míčová hra reflexu a ohebnosti

Pro tuto hru je vhodný středně velký lehký míč. Hráči si mezi sebou házejí míč a kdo nechytí, klekne si na koleno. Pokud opět nechytí, klekne i na druhé. Pak se opře o jeden loket, o druhý, dokud zcela neleží na zemi.

Dobrá rada: Hrajte venku, nebo doma dejte z dosahu všechno křehké.

Míčová hra na trénink rovnováhy a trpělivosti

Na chodník nakreslete pás, „hada“, po kterém se budou hráči pohybovat. Jejich úkolem je kopat míč po vyznačené trase tak, aby neopustil její hranice. Vyhrává ten, kdo projde trasu za co nejkratší dobu.

Míčové variace

Tuto hru si dobře zahraje více hráčů. Ti se postaví do kruhu, mimo něj zůstane jeden hráč. Hráči v kruhu si podávají velký míč z ruky do ruky, přičemž mohou měnit směr, ale nikoho nesmí vynechat. Hráč venku se snaží míč chytit. Když se mu to podaří, ven jde ten, u koho hráč míč dostihl.

Míč na trénink obratnosti

Vybíjená patří ke školním časům tak jako knihy a kamarádi. Zahrát si ji můžete i tři. Ale pokud jste jen dva, zahrajete se také: jeden hráč běží a druhý se ho snaží zasáhnout míčem.

Pokud chcete dopřát svému malému sportovci možnost vyzkoušení různých sportů, prozkoumejte naše kroužky.

V roce 2023 a 2024  máme otevřený kroužek „Míčové hry“ na Praha 8.
Zde zjistíte více 

Připoj se k nám a užij si lekce

Fotbalu, florbalu, basketbalu, vybíjené a jiných sportů.
To vše a ještě více může zažít na SportCon míčových hrách.

Připojte se i v roce 2024 k nám na Praha 8
Seznamte se s trenéry na kroužku (profily zde)

SportCon

Kroužek plavání

 Pořádáme mimoškolní kroužky plavání pro děti, které jsou určené pro děti školkového věku od 5-ti let a dětem mladšího školního věku. 

Chcete své dítě naučit základy plavání a hlavně připravit na nenadálé situace ve vodě? Chcete mít jistotu, že se dětem nic nestane?

Jeden instruktor (trenér) vede vždy jen jednu skupinu (max. 6 dětí) z důvodu individuálního přístupu a navázání přátelského kontaktu s trenérem.

Co můžete očekávat?

U začátečníků k výuce vždy přistujeme individuálně. Děti učíme, že se vody nemusí bát a tím se snažíme prohloubit jejich důvěru k plavání. Lekce jsou vedeny formou her a zábavy, zkušenými lektory, kteří děti učí základy pohybu ve vodě a osvojení základní plavecké techniky.  Zároveň je připraví na nečekané situace jak se zachovat, když spadnou do bazénu například v oblečení a jiné další situace.

Kroužek plavání jednoznačně přispěje k větší připravenosti dětí řešit nepříznivé situace.  Kurzy budou skvělou přípravou na školní plavání v pozdějších ročnících základní školy.
Předškoláci se učí plavat hravou formou, která je motivuje a baví.

Cílem plaveckých kurzů je naučit dítě základním plaveckým dovednostem, jako jsou splývání na prsou i na zádech, dýchání do vody, potopení hlavy i celého těla, zachycení kraje bazénu, skoky do vody s okraje bazénu, nácvik nohou a rukou pro jednotlivé plavecké styly a nácvik celých plaveckých stylů. Na kroužcích se také dbá na individuální přístup, osvojení bezpečnostních pravidel, respekt a zábavu.

Tento kroužek plavání pro malé předškolní děti je tedy skvělou příležitostí pro jejich zdravý a harmonický vývoj pro jejich radost z pohybu a pro jejich seberealizaci. Pokud chcete svému dítěti dopřát plavání od útlého věku, můžete si vybrat z mnoha nabídek kurzů plavání pro děti v Praze nebo jiných místech Česka.

Kroužek plavání pro malé předškolní děti je tedy aktivita, kterou byste neměli podceňovat ani opomíjet. Lekce  pro děti jsou  investicí do jejich zdraví, vzdělání a štěstí. Plavání pro děti je dar, který jim zůstane na celý život.

Kroužek všestrannosti pro školáky

Úvod

Všestranný dětský kroužek pro školáky od 1. do 5. třídy je navržen s cílem podnítit přirozenou lásku k pohybu a sportu. Věříme, že děti by měly mít možnost objevovat různé formy pohybu a rozvíjet své dovednosti v různých oblastech. Tento kroužek poskytuje dětem příležitost zapojit se do různých aktivit, které podporují jejich všestrannost, týmovou spolupráci a pohybové schopnosti.¨

Rozvoj pohybových dovedností

Během kroužku děti budou mít možnost hrát různé hry, které kombinují zábavu s rozvojem fyzických dovedností. Tyto hry budou navrženy tak, aby posilovaly dětskou koordinaci, rovnováhu a rychlost. Děti se také naučí základní prvky různých sportů, což jim pomůže rozvíjet sílu, flexibilitu a vytrvalost.

Týmová spolupráce a komunikace

Důležitou součástí tohoto kroužku je také týmová spolupráce. Děti se budou učit pracovat společně jako tým a sdílet své dovednosti s ostatními. Budou se navzájem podporovat a povzbuzovat, což jim pomůže rozvíjet důvěru v sebe i ve své spoluhráče. Týmové aktivity také posilují komunikační schopnosti a sociální interakci dětí.

Objevování vlastních zájmů a talentů

Kromě toho, že se děti budou bavit a rozvíjet své pohybové schopnosti, budou mít také příležitost objevit své vlastní zájmy a talenty v různých sportovních aktivitách. Kroužek poskytne pestrou škálu možností, aby si děti mohly vyzkoušet různé sporty, jako je basketbal, fotbal, atletika a další. Tímto způsobem děti získají přehled o různých sportech a mohou si vybrat ten, který je nejvíce oslovuje a přirozeně je přitahuje.

Všestrannost a rozvoj

Je důležité si uvědomit, že v této věkové skupině by se neměla prosazovat brzká specializace v jednom konkrétním sportovním odvětví. Děti by měly mít možnost objevovat a vyzkoušet si různé pohybové aktivity, aby se mohly vyvíjet všestranně. Kroužek bude vytvořen tak, aby podporoval rozvíjení různých schopností a dovedností, aby děti získaly komplexní základy pro svůj budoucí sportovní rozvoj.

Zábavná forma výuky

Naši trenéři budou připravovat kroužky zábavnou formou. Zábava je totiž klíčovým faktorem při motivaci dětí ke každodennímu pohybu. Aktivity a cvičení budou navrženy tak, aby byly přitažlivé a zajímavé pro děti, a tím podporovaly jejich zájem o sportovní aktivity. Zábavné hry, soutěže a výzvy budou součástí každého setkání, aby děti měly radost z pohybu a sportování.

Podpora individuality a sebevědomí

Všestranný kroužek klade důraz na posilování důvěry ve vlastní schopnosti a podporu osobního růstu. Povzbudíme děti k objevování a rozvíjení svých silných stránek, zatímco budou mít také příležitost pracovat na svých slabších oblastech. To vše s cílem posílit jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Závěr

Věříme, že prostřednictvím tohoto všestranného kroužku děti objeví radost z pohybu a sportování a získají pevný základ pro svůj další sportovní rozvoj. Tento kroužek bude místem, kde se budou děti smát, učit se a růst jako jednotlivci i jako součást týmu.